BACA PERİYODİK KONTROL

NN Uluslararası Belgelendirme, Ankara merkezli bir firma olup Türkiye’nin her bölgesine baca uygunluk hizmeti vermektedir. Baca gazları (Endüstriyel, Konut vb.) hem çevre hem sağlık hem de güvenlik açısından şehir içerisinde risk oluşturan faktörlerden birisidir. Tasarımı, imalatı ve montajları uygun olmayan bacalar yanma işlemini olumsuz olarak etkilemekte ve enerji kaybı, yangın tehlikesi ve Karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Bunların önüne geçebilmek için;

  • Bacaların düzenli olarak temizlikleri ve bakımları yapılmalı,
  • İlgili standart ve mevzuatlara göre uygunlukları kontrol edilmelidir.

Ülkemizde bacaların kontrolleri gaz dağıtım firmaları tarafından 3 aşamalı olarak istenmektedir. Kontroller sonrasında Baca Proje Hesap Raporu, Baca Malzeme ve Montaj Kontrol Raporu ve Baca Sızdırmazlık Kontrol Raporu gaz açımı gerçekleştirilmek için hazırlanır.

Baca Proje Hesap Kontrolü: Bacanın imalatından önce proje hesap kontrollerinin yapılması çekiş yeterliliği açısından değerlendirilmesi için önemlidir. Tasarım aşamasında bu kontrollerin yapılması büyük maliyetlerin önüne geçmektedir. Baca tasarımı değerlendirilerek uygun olan tasarım için Baca Proje Hesap Raporu düzenlenmekte ve gaz dağıtım firmaları bu rapora istinaden projenin onayını vermektedir.

Baca Malzeme ve Montaj Kontrolü: Bu aşamada bacaların, Baca Proje Hesap Raporuna uygun şekilde imalatının ve montajının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

Baca Sızdırmazlık Kontrolü: Malzeme ve montaj kontrolü sonrasında istenen şehirlerde sızdırmazlık testleri yapılmaktadır. Hassas cihazlar kullanılarak bacadaki sızdırma miktarı ölçülerek uygun olan bacalara Baca Sızdırmazlık Kontrol Raporu verilmektedir.

NN Uluslararası Belgelendirme Türkak’dan akredite bir kuruluş olarak tüm kontrolleri deneyimli uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. Başvuru için ana sayfadaki başvurular kısmından periyodik kontrol başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Başvurularınızın planlaması aynı gün yapılmakta ve sizler için en uygun ve en kısa zamanda kontroller gerçekleştirilmektedir.

Asansör Muayene Başvurusu Yapın