Baca Uygunluk Muayenesi İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)
Asansör Muayene Başvurusu Yapın