NN;

– Uygunluk değerlendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem verecek şekilde hareket edeceğini,

-Çalışanlarımızın uygunluk değerlendirme faaliyetlerini etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutulacağını, muayene personelinin sabit ücret ile çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını,

– Muayene prosedürlerinin, NN dışındaki kişiler ve organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğüne,

 – Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyeceğini, çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlara yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için risk analizi ile gerekli önlemleri alacağını,

– Müşterilere ait gizli bilgilerin rapor, test, tescil ve ticari sırların korunacağını, personelin güvensizlik oluşturabilecek herhangi bir faaliyette bulunulmasının önleneceğini,

Müşterilerimize ait bilgiler hukuki gereklilik dışında müşterimizin onayı olmadan üçüncü bir taraf ile hiçbir şekilde paylaşılmayacağını,

– Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edeceğini,

– Uygunluk değerlendirme hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacağını, mali veya diğer açılardan tarafsızlığı etkileyecek durumlara izin vermeyeceğini,

– Uygunluk değerlendirme hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,

– Müşteri başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyeceğini,

– Kendi hizmet kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacağını,

– Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını,

-Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı, danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,

– Muayene ve gözetim faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayı

taahhüt eder.

Asansör Muayene Başvurusu Yapın