ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ

Asansörler gelişen inşaat teknolojileriyle birlikte hayatımızın önemli bir yerine sahip ekipmanlardır. Bu gelişmelerle asansör sektöründe de ciddi değişiklikler olmaktadır. Günlük hayatımızda çoğumuzun kullandığı asansörlerin can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için; uygun monte edilmesi ve bu uygunluğun etiketlendirilmesi ve aylık ve yıllık kontrollerinin yapılması/yaptırılması gerekmektedir.

Asansörlerin can ve mal güvenliği açısından kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene asansör periyodik kontrol olarak tanımlanmaktadır.

Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az 1 defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare (belediye) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşunca yapılır.

A. Elektrikli Asansör

B. Hidrolik Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlaması amacı ile asansörlerin yılda en az bir kere asansörün periyodik kontrolünü yaptırmakla sorumludur. Ayrıca kat malikleri kanununda bina sorumlusunun görevlerinden biri de “Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.” olarak tanımlanmıştır.

Uzman mühendislerimiz tarafından kontrolü yapılan asansörünüze kırmızı, sarı, mavi ve yeşil bilgi etiketi iliştirilir. Bu etiketler asansörlerinizin can ve mal güvenliğine uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kabin içerisine ve ana durakta yer alan yine kullanıcıların rahatlıkla görebileceği şekilde iliştirilir. Eğer asansörünüzde bu etiketlerden bulunmuyor ise en kısa zamanda apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapılmasını talep edebilirsiniz. Etiketlerin sökülmesi ve hasar görmesi durumunda bizimle irtibata geçilirse uzmanlarımız tarafından etiketler yenilenecektir.

Direkt asansör kullanırken can ve mal güvenliğini etkileyen faktörleri simgeleyen bu etiketlerin anlamlarına bakalım.

Asansör Muayenesi Etiketlerinin Renkleri ve Anlamları

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

Yeşil Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 120 gün sonra yapılır.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendislerimiz tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 60 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 60 gün sonra yapılır.

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz

İlgili İdare Protokol Başlangıç Tarihi Protokol Bitiş Tarihi
T.C. DULKADİROĞLU BELEDİYESİ – KAHRAMANMARAŞ 01.01.2020 01.01.2024
T.C. TÜRKOĞLU BELEDİYESİ – KAHRAMANMARAŞ 01.01.2020 01.01.2024
T.C. ŞEHZADELER BELEDİYESİ – MANİSA 16.01.2020 16.01.2024
Asansör Muayene Başvurusu Yapın